Selecteer een pagina

  Ieder kind is uniek. Zo uniek dat je als ouder soms merkt dat het echt wel anders is dan andere kinderen. Maar niemand deelt je bezorgdheid. Maar soms is het de omgeving zelf die het als eerste opmerkt. In beide gevallen ben je als ouder op zoek naar handvatten om verder te gaan. 

Elk kind loopt zijn eigen ontwikkelingsparcours. De ene praat wat sneller dan de andere, voor de ene is niets hoog of steil genoeg, voor de andere kunnen er maar niet genoeg lichtjes zijn, … Ieder kind is zo mooi uniek.

Toch merken we dat sommige kinderen een echt eigen parcours lopen:

 • emotiewisselingen van té kinds vrolijk tot extreme woede
 • van contact-schuchter tot heel enthousiast zonder remmingen
 • sociaal onhandig, zodat heel veel uitleg en verklaring nodig is
 • extreem onhandig in dagdagelijkse activiteiten
 • helemaal niet betrokken op anderen tot extreem betrokken

Je merkt dat het voor je kind ‘moeilijk’ loopt. Soms wil je je zorgen delen met de omgeving, maar je vindt nergens gehoor. Je omgeving vindt dat je je teveel zorgen maakt. Jouw zorgen stapelen zich verder op, want je weet dat er iets is, maar je vindt er de woorden niet voor. 

Weten wat er is!

Op een moment van twijfel en onzekerheid is het van belang dat je weet wat er is met je kind. Je wil daarom geen label hebben, maar je wil wel weten hoe je je kind verder kan helpen.

En daar draagt het onderzoek ‘autistisch denken’ aan bij. Aan de hand van tal van opdrachten (foto’s, tekeningen, spelletjes, filmpjes, …) onderzoek ik op welke manier jouw kind prikkels opneemt en verwerkt. Binnen het autistische kader, kijk ik naar

 • Theory of Mind
 • Centrale Coherentie
 • Executieve Functies
 • Contextblindheid

Allemaal elementen die bepalend zijn voor personen met autisme. Door deze te analyseren, bekom je een beeld van de wijze waarop een kind denkt en de wereld ervaart. Het geeft een mogelijke verklaring voor de moeilijkheden die je dagelijks ondervindt met je kind.

Vragen

Waarom?

Wat is de meerwaarde voor mijn kind?

Ten eerste vinden zowel ouders als kinderen rust na een onderzoek. Ofwel is het een piste die kan afgesloten worden, ofwel geeft ze verklaringen voor de huidige moeilijkheden. Het zicht op vooruitgang en verandering, zet alles terug in perspectief en verruimt de blik. (vb. is het enkel hoogbegaafdheid, of moeten we ook kijken naar autisme?)

Ten tweede geeft een onderzoek heel wat informatie over hoe je kind in de wereld staat en geeft een verklaring voor dagdagelijks gedrag. Hoe komt het dat mijn kind zich niet kan aankleden, alles omgooit, steeds overal tussenkomt, niet kan deelnemen aan een tafelgesprek, … ?

Tenslotte, krijg je bij het onderzoek een plan van aanpak om verder te gaan. Dit kan zijn door begeleiding, opleidingen of verder onderzoek. Het is steeds een opstap naar verandering.

 

Wat vertel ik mijn kind?

Heel wat ouders liggen wakker van deze vraag. Hoe leg je een kind uit wat hij hier komt doen? En dat is volkomen begrijpbaar. Je wil eerlijk zijn met je kind, maar het toch geen gevoel van probleemkind geven.

Vaak voelen kinderen zich al een hele tijd niet gelukkig. Zij willen hiervoor een oplossing, zodat ze terug van het leven kunnen genieten. Je kan dan vertellen dat ik mee uitzoek wat wij kunnen doen om je kind terug gelukkig te maken. Bij andere kinderen, vooral jongeren, is het van belang om gewoon eerlijk te zijn. Ze willen echt weten hoe het komt dat ze moeilijkheden ondervinden en dan ook welke oplossingen er zijn.

Kostprijs

Een onderzoek autistisch denken komt op €750 incl. BTW. Hierin zijn 4u onderzoek, 2u nabespreking en verslag (25p), werkbladen en ondersteuningsmateriaal.
Bij bestelling wordt een voorschotsfactuur opgesteld van €250.
Het resterende bedrag wordt betaald ten laatste bij het verslag. (€500 + optioneel €150 voor back-up-uren)

Organisatie

Bij bestelling worden volgende momenten vastgelegd:

 • 2x2u in de namiddag, zodat kinderen moeilijker kunnen compenseren
 • 2u back-up, indien het ritme van het kind aangeeft dat 4u onderzoek niet voldoende is. (gebeurt uitzonderlijk en is niet in de prijs inbegrepen)
 • 2u voor het bespreken van het verslag met de ouders.

Je krijgt van mij ook nog een grote vragenlijst doorgestuurd. Deze vul je als ouder in en stuur je me per mail terug. Voor je kind heb ik ook een vragenlijst. Deze bezorg je me ook ingevuld terug.
Op de pagina Adi, kan je een kleine powerpoint over mij vinden. Deze kan je laten zien aan je kind zodat hij zich reeds een beeld kan vormen van waar hij komt.

 

Samen helpen we je kind verder,

Adi

 

Account- en factuurgegevens

Je bestelling

Voorschot: Onderzoek: Autistisch denken bij je kind
€ 250,-