Selecteer een pagina

Privacy Policy & Cookie-beleid – Het Lampje

Wie is Het Lampje?

De website is: www.hetlampje.be

Bovenkant formulier

Onderkant formulier

Privacy- & cookiebeleid Het Lampje

Dankjewel voor jouw vertrouwen in ons. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Het Lampje. Het Lampje is niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. Het Lampje respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.


Verwerking persoonsgegevens door Het Lampje

Het Lampje kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk dan wel via een bedrijf) diensten en/of producten van Het Lampje bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Het Lampje kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens: Het Lampje gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.
  Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Het Lampje de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Het Lampje. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Het Lampje en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Bezoekersgegevens: op de website van Het Lampje (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens, waaronder jouw IP-adres, bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de website. 
 • Betaalgegevens: Het Lampje gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer en eventueel creditcardgegevens, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.
 • Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Groepspraktijk Traject / Exist.be BVBA gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Delen met derden

Het Lampje kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden: 

 • Dienstverleners: Het Lampje deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Het Lampje correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in België, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Het Lampje een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het Lampje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Het Lampje jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
 • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Het Lampje de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies

Het Lampje maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt. 

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de website:

 • Het Lampje maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de website.
 • Met jouw toestemming plaatst Het Lampje tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden opgevraagd zodra je een website uit het netwerk van Het Lampje bezoekt. Hierdoor kan Het Lampje te weten komen dat je naast de website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van Het Lampje bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel, is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke maar, dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.
 • Het Lampje maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Het Lampje inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Het Lampje de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers.
  Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Het Lampje heeft hier geen invloed op. Het Lampje heeft Google geen toestemming gegeven om de via Het Lampje verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

 • Ten slotte zijn op de website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten. 

Links naar andere websites

Op de website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Het Lampje draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Het Lampje bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Het Lampje jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar dan wel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. 

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Het Lampje jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar support@kinderenbeterbegrijpen.nl. Het Lampje zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

Het Lampje neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het Lampje heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Het Lampje of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Het Lampje verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Het Lampje via adi@hetlampje.be.

www.hetlampje.be  is een website van Het Lampje. Het Lampje is als volgt te bereiken:
Adres: Naamsesteenweg 280, 3001 Heverlee
Inschrijvingsnummer BE0560 743 637

E-mailadres: adi@hetlampje.be

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Lampje, verzoekt Het Lampje je om zo snel mogelijk contact met Het Lampje op te nemen via adi@hetlampje.be.  Het Lampje zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

Wijzigingen

Het Lampje behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

Het Lampje